Engelleyici Durumlar

Sık karşılaşılan engelleyici koşullarla ilişkili dişsel durumları tartıştıkça, engelli bireylerin birçoğun un tedavisinde aşağıda belirtilenler gibi bir kısım ortak öğenin uygulanabilir olduğunu fark edeceksiniz:

 • Ofis uyumlandırılması
 • Hasta/diş hekimi/ diş hekimliği personeli iletişimi
 • Sık tıbbi konsültasyon
 • Tedavi planlamasına aile/bakıcıların dahil edilmesi
 • Bilgilendirici rıza ile ilgili konular
 • Potansiyel ilaç etkileşimleri/yan etkileri
 • Davranış yönetimi
 • Havayolunun korunması
 • Kısa randevular
 • Hastalığın engellenmesi
 • Sık koruyucu sağlık ziyaretleri
 • Koruyucu tedavide hasta ve bakıcının eğitimi