Tedavi Modifikasyonları

Periodontal

Uygun tedavi tartışılırken, yol gösterici prensip; her bir hasta için mümkün olan en yüksek kalitede dental tedavinin sağlanmasıdır.

İlaca bağlı gingival büyümesi olan hastalarda eğer dokular okluzyonu ve oral hijyeni engelliyorsa, gingivektomi düşünülmelidir. Periodontal tamponlar tolere edilemeyecekse, elektrocerrahi veya lazer cerrahisi düşünülmelidir.

Kötü oral hijyene bağlı olarak sıklıkla kontrol muayenesi ve profilaksi, her 2 veya 3 ayda bir olmak üzere, endikedir.

Restoratif

Restoratif prosedürler genellikle çok az değişiklik gerektirir; buna rağmen prosedür esnasında hasta koopere olamıyor veya rubber dama izin vermiyorsa, diş hekimliği az da olsa moral bozucu bir iş haline gelebilir. Sedasyon veya genel anesteziye ihtiyaç duyulabilir.

Cam iyonomer restorasyonların kullanımı, yüksek çürük oranı taşıyan hastalarda flor salınımına bağlı olarak uygundur.

Özellikle hastanın koordinasyon yetersizliği sabit protez gibi gerekli, daha komplike bir prosedüre engel oluyorsa veya finansmanın yetersiz kaldığı durumlarda paslanmaz çelik kron ağır hasar görmüş dişi restore etmek için uygundur. Ayrıca, bağlanma ajanı kullanılan restorasyonlar pinlere gereksinimi elimine edebilir ve böylece prosedür için gerekli zamanı azaltır.

Endodonti

Hareketli protezi tolere edemeyecek bireyler, ağır derecede aşınmış dişleri okluzal stoplar gibi devam ettirerek faydalanabilirler.

Endodontik tedavi, eğer diş restore edilebilir ve hasta koopere olabiliyorsa düşünülebilir. Eğer mümkünse tek seans prosedürler tavsiye edilir.

Çalışma boyutunun belirlenmesinde, çalışma boyu radyografları alınamıyorsa, apex locator yardımcı olabilir.

Protetik

Eğer hasta koopere olabiliyor ve uygun oral hijyen hasta veya bakıcı tarafından devam ettirilebiliyorsa sabit protez uygundur.

Rezin bağlı köprüler, diş preparasyonları için daha az zaman gerektirdiği için kullanışlı olabilir.

Kontrol altına alınmamış epileptik bozukluğu olan hastalarda anterior dişlerin sabit protezle restore edilmesi kontrendikedir. Destek dişler, nöbet esnasındaki düşmeden kaynaklanan travmalar sonucu kırılabilirler.

Hastalar hareketli protezlerini çıkarıp, temizleyip tekrar yerine yerleştirebilir. Tam olarak kontrol altına alınmamış nöbet bozuklukları olan hastalarda hareketli protezlerin kullanımı kontrendikedir.

Finansal konular kısıtlayıcı bir faktörse tedavi veya geçici hareketli parsiyel protezler kullanılabilir.

Yetersiz kas kontrolü veya protezi adapte edecek mental kapasitesi yetersiz hastalarda tam protez yapılması kontrendikedir. Parkinson hastalığı, gecikmiş diskinezi ve felçli hastalar bu gruba dahildir. Protezler, hastanın isimleriyle etiketlendirilmeli; konfüze olan hastalar sıklıkla protezlerini yanlış yerlere koyarlar veya kaybederler.

Kontrol altına alınmamış nöbet bozukluğu olan hastalarda tam protezler kontrendikedir.

Hava yolunun korunması ve Pozisyonlandırma

Engelleyici koşullara sahip bireyler, intraoral prosedürler esnasında kendi hava yollarını koruma kabiliyetine sahip değildirler. Bu onların spesifik engelleyici durumu veya kooperasyon kurmadaki kabiliyetsizliklerine bağlıdır. Serebral palsili kooperasyonsuz bir hasta, dental enstrümanları bilinçsizce yerinden çıkarabilir, materyalleri yutabilir veya aspire edebilir.

Bu hastaların enstrümanları, sıvıları ve materyalleri aspirasyonunu engellemek için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdırlar. Bazı hastalara tedavi hizmeti, oturur veya yarı yatar pozisyonda verilir.

Rubber dam kullanımı bir çok durum için öngörülebilir. Bazı durumlarda hastanın rubber dam kullanımı, hastanın kendi oral sekresyonlarını kontrol etmedeki kabiliyetsizliği yüzünden kontrendike olabilir. Örneğin, parkinson hastalığı olan bir insanın yutkunma fonksiyonu bozulmuş olabilir ve bu yüzden rubber dam altında tükürük birikimini kontrol edemeyebilir.

başa dön