Davranış yönetimi

Israrcı, manipülatif ve dirençli davranışlar; mental retardasyonlu hastalarda, psikiyatrik hastalarda, demanslı hastalarda ve hatta sadece fiziksel engelli ve normal mental fonksiyonlu hastalarda bile gözlenebilir. Bu davranışlar diş tedavisinin güvenliğini engelleyebilir.

Aile veya bakıcı, koopere olmayan hastaların kendi ihtiyaç ve dileklerine uygun bir şekilde tedavi için hazırlanmasında ve hastanın isteklerinin hekime iletmesinde görev almalıdır.

Bazı davranış yönetim stratejileri:

 • tedavi edici, empatik, rahatlatıcı bir ortam yaratmak
 • randevuların günün uygun saatlerinde düzenlenmesi
 • davranış modifikasyon tekniklerinin kullanılması:
 • pozitif yönlendirme
 • televizyon veya müzik aracılığıyla oyalama
 • uyuşturma
 • ses kontrolü
 • koruyucu aletler ve kısıtlayıcılarla immobilizasyon
 • sedasyon
 • genel anestezi

Desensitizasyon

Progresif desensitizasyon bazı endişeli hastalarda etkili olabilir. Bu tedavi şekli en azından denenmelidir. Başlangıç randevusu tanışma ziyareti olmalı, aktif tedavi yapılmamalıdır.

Fiziksel Kısıtlama

Kısıtlayıcıların davranış kontrolüne uygun olarak kullanımı, gelişimsel engelli hastaların diş tedavisinde, kabul edilebilir bir diş tedavisi pratiği olarak kabul edilir.

Kısıtlayıcıların kullanımı, ilerleme notlarında dökümante edilebilir. Ayrıca pratisyen, davranış yönetimi teknikleri uygulamadan önce Bilgilendirici rıza formu konusunu göz önünde tutmalıdır.

Eyaletler arasında, kısıtlayıcıların tanımını ve kısıtlayıcıların kullanımını neyin tayin ettiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Zeki bir diş hekimi, bir muayenehane politikası tesis etmeden önce Eyalet Dental Board’ u ile konsültasyon yapmalıdır.

Kısıtlayıcıların kullanımı konusunda bazı alanlarda fikir birliği mevcuttur:

 • sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
 • en az kısıtlayan alternatif tercih edilmelidir.
 • kısıtlama cezalandırmak için kullanılmamalıdır.
 • kısıtlama personelin rahatı için kullanılmamalıdır.
 • kısıtlama hastada fiziksel bir yaralanmaya neden olmamalıdır

Kısıtlayıcı, bir insanın diğer bir insanın hareketlerini kontrol için kollarını, bacaklarını veya kafasını tutmasını ve hastanın kendi kendisini yaralamasını engellemeyi işaret eden “ fiziksel kısıtlayacı ” olarak tanımlanabilir. Mekanik kısıtlama Papoose boardlar, pedi-wrapler, bantlar, kayışlar, battaniyeler ve ağız açacakları gibi araçların kullanımını işaret eder. ‘Kimyasal kısıtlayıcı’ sedasyonu işaret eder.

Sedasyon

Bir çok zihinsel ve bedensel engelli, diş hekimliği muayenehanesinde, lokal anestezi ve belki de bilinçli sedasyon ( nitroz oksit ) gibi konvansiyonel tekniklerle rutin olarak tedavi edilmektedir. Bazı hastalar için bu uygulamalar uygun değildir.

Sedasyon ve davranış yönetimi genellikle hastanın doktoru, ailesi ve bakıcısının konsültasyonu ile uygun yaklaşımın belirlenmesiyle üstesinden gelinir. Herhangi bir vakada en az kısıtlayıcıdan, en çok kısıtlayıcı metoda kadar adım adım ilerlenmelidir.

Not: bir çok Eyalet Dental Board’ u, diş hekimlerinden IV sedasyonu gibi sedatif teknikleri veya genel anesteziyi uygulamaları için sertifikaya sahip olmalarını istemektedir.

Valyum, Xanax, kloral hidrat veya hidroxizine ile oral sedasyon, dental tedavi esnasında hastanın anksiyetesini azaltmada yardımcı olur.
Dikkat edilmesi gerekenler:

 • hasta ilaçları oral olarak alabilecek mi ?
 • ilaçları kim uygulayacak ?
 • kim hastayı randevu öncesi, esnası ve sonrasında monitorize edecek ?
 • potansiyel ilaç etkileşimleri nelerdir ?
 • hastanı doktoruyla konsültasyon yaptınız mı?
 • Bilgilendirici rıza formu aldınız mı ?

İntra-venöz sedasyon, uygun şekilde eğitilmiş bir ekip ve uygun monitorizasyon ekipmanı gerektirir. Ekip allerjik respiratuar ve/veya kardiak komplikasyonlara cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır.

Genel Anestezi

Genel anestezi veya derin sedasyon davranış yönetimi uygulamasının en son durağı olmalıdır. Buna rağmen, en kooperasyonsuz hastalar için sıklıkla en ideal metottur. Genel anestezi esnasında, anestezi ekibi hastanın medikal durumu ve vital bulgularını değerlendirirken, dental ekip de dental işlemlere konsantre olmalıdır.

Açık bir şekilde, mental olarak engelli hasta veya yasal bakıcısından Bilgilendirici rıza formu alınmalıdır. Fiziki muayene ve belli laboratuar testlerine genel anestezi uygulanmadan önce gerek duyulur.

başa dön