Spesifik Tedavi Kuralları

Teşhis ve Tedavi Planı

Tüm hastaların detaylı bir ağız muayenesi yapılmalıdır. Eğer hasta doğru bilgi veremeyecek ise aile üyelerinin yardımı gerekebilir. Dental bulguların özeti ve spesifik tedavi önerileri, eğer uygun ise hasta veya bakıcısı ve doktoruna anlatılmalıdır.

Dental tedavi planı, kabul edilen dental pratiğe uygun ve aşağıdaki faktörler dikkate alınarak formüle edilmelidir:

 • Hastanın mental durumu
 • Anlama ve iletişim seviyesi
 • Rıza konuları
 • Psikolojik ihtiyaçlar
 • Fiziksel limitasyonlar
 • Ulaşım problemleri
 • Davranış yönetimi
 • Tıbbi koşullar
 • Potansiyel ilaç etkileşimleri
 • Antibiyotik profilaksisi
 • Hastanın yaşadığı çevre
 • Finansal konular