Engelli Bireyler için Ağız Sağlığı Bakımı

Pediatrik Diş Hekimliği Bölümü tarafından sunulan online sürekli eğitim kursu Florida Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

Bu kursu gezmek için her sayfanın sol tarafındaki menu çubuğunu kullanın.

Giriş

Sayılar dramatik; 52 milyon Amerikalı serebral palsi, mental retardasyon, depresyon, spinal kord yaralanması, görme bozukluğu, artirit veya müsküler distrofi gibi birkaçının adını saydığımız engelleyici bir duruma sahiptir. 25 milyon Amerikalı ise ağır derecede engellidir.

Geçmişte , bu ‘özel hastaların’ birçoğu hastanelerde, bakımevlerinde ve ve resmi kurumlarda tedavi görmüştür. Günümüzde, kişiye özel ihtiyaçları olan bireylerin sayısındaki önemli artış kadar toplumun, fiziksel ve psikolojik bariyerleri kaldırarak sağlık hizmetine ulaşımı teşvik etme isteği nedeniyle eğilim, bu bireylerin genel kabul görmüş, geleneksel, toplum tabanlı sağlık hizmeti sağlayan kurumlarda bakım görmeleri yönündedir.

Özel muayenehane sahibi bizlerin büyük bir kısmı yaşlı hastaları, engelli insanları, kardiyovasküler problemi olan hastaları veya kanser tedavisi gören bir hastayı tedavi etmişizdir. Sağlık hizmeti ilerledikçe ve bir zamanlar akut ve ölümcül olan durumlar kronik ve tedavi edilebilir problemler haline geldikçe hasta sayısı artmayı sürdürecek ve bu bireyler özel çalışan pratisyenlere yönelecektir. Bu yüzden diş hekimleri ve diğer ağız sağlığı bakımı profesyonelleri ağız sağlığı tedavisi üzerinde etkisi olan ya da bu tedaviden etkilenebilecek sistemik bozukluğu, sağlığı tehdit eden durumları ve engeli olan hastaları tanımlamak konusunda giderek artan bir sorumluluğa sahiptir. Bu, daha fazla sayıda hastanın kendi engellilik durumlarına uygun düzenlemelere ve sistemik durumları ile optimal düzeyde koordineli ağız sağlığı hizmetine ihtiyaç duyacakları anlamına gelmektedir.

Bu değişimler ağız sağlığı profesyonellerinin engelleyici durumlara sahip hastaların bakımını sağlamada daha yetkin hale gelmelerini gerektirmektedir.

Bu ders engelli bireylere diş bakımi sağlama konusuna giriş yapmayı amaçlamaktadır.

Eğitimsel Amaçlar

Engelli bireylere diş tedavisi ve bakım hizmetleri sağlayan diş hekimleri ve yardımcılarının diğer sağlık hizmeti verenlerle sık sık konsültasyon, duyusal bozukluğu olan hastalarla iletişim, hastanın tekerlekli sandalyeden diş hekimliği koltuğuna transferi, davranış yönetimi, uygun bir bilgilendirici rıza formu alınması, doğru bir havayolu pozisyonlandırması ve rutin tedavi prosedürlerinde modifikasyonlar gibi konularda artmış bilinçlilik, dikkat ve uyuma gereksinimleri vardır.

Bu kursun amacı engelli, engelli bireylerin ağız sağlığı bakımının sağlanması ile ilişkili sorunların diş hekimleri tarafından anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Spesifik olarak:

  • engelli bireylerin değişen demografik ve sosyal statülerini tarif etmeyi,
  • nüfusun bu kısmı tarafından diş bakımı hizmetlerine ulaşmada karşılaşılan engellerin tanımlanmasını,
  • ana engelleyici durumlarla ilişkili ağız sorunlarının tartışılmasını,
  • engelli bireylere diş tedavisi hizmetlerinin daha güvenilir bir şekilde ulaştırılmasına yardımcı olacak pratik klinik bilgilerin pratisyen diş hekimlerine sunulmasını amaçladık.

Bu kursun amacı, pratisyen diş hekimlerinin çok dirençli, birden çok ve/veya ağır engeli olan hastaları tedavi etmek zorunda olduklarını öne sürmek değildir. Bu hastalar özel eğitim almış diş hekimlerinin bulunduğu diğer ortamlarda daha uygun bir şekilde tedavi edilirler. Ancak pratisyen diş hekimi de bu hastaları uygun bir şekilde yönlendirme hizmetini sağlayabilmelidir.